Milan Ambrož

Osebna bibliografija za obdobje 1983-2015


ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

http://www.iiass.com/pdf/IIASS-volume8-number1-2015.pdf, doi: 10.12959/i ssn.1855-0541.IIASS- 2015-no1-art10. [COBISS.SI-ID 2048252162]

10.5901/mjss.2015.v6n3s2p231. [COBISS.SI-ID 13629857], [SNIP, Scopus do 20. 7. 2015: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0]

10.5901/mjss.2015.v6n3s2p358. [COBISS.SI-ID 13629601], [SNIP, Scopus do 20. 7. 2015: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0]

2048247554]

http://www.iiass.com/pdf/IIASS-volume6-number3-2013.pdf. [COBISS.SI-ID 2048246530]

http://www.iiass.com/pdf/IIASS-Volume5-Number1-2012.pdf. [COBISS.SI-ID 2048025602]

http://www.fe.uni-mb.si/images/stories/jet/e-jet/jet_5-1.pdf. [COBISS.SI-ID 1024081244]

1024077660]

3799653], [SNIP, Scopus do 5. 8. 2015: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0]

9810341], [SNIP, Scopus do 21. 10. 2014: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, normirano št. čistih citatov (NC): 4]

http://www.iiass.com/pdf/IIASS-Volume3-Number1-2010.pdf. [COBISS.SI-ID 9621413]

9765797]

3300965], [JCR, SNIP, WoS do 25. 1. 2010: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0, Scopus do 27. 3. 2013: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0]

13026614]

13026358]

619486], [JCR, SNIP, WoS do 17. 1. 2013: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, normirano št. čistih citatov (NC): 14, Scopus do 22. 9. 2013: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, normirano št. čistih citatov (NC): 14]

14270694]

533214], [Scopus do 24. 5. 2014: št. citatov (TC): 10, čistih citatov (CI): 10, normirano št. čistih citatov (NC): 10]

989674]

524389]

542954]

399205]

2485523]

1.03 Kratki znanstveni prispevek

430302]

1.04 Strokovni članek

404958]

72047616]

1.05 Poljudni članek

49104640]

35174656]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

9875877]

9690021]

838622]

http://www.fm-kp.si/zalozba/ISBN/961-6486-71-3/374-375.pdf. [COBISS.SI-ID 1421527]

4301843]

http://www.fm-kp.si/zalozba/ISBN/961-6486-39-X/085-099.pdf. [COBISS.SI-ID 1081047]

546526]

603102]

443102]

448222]

430558]

430814]

222430]

837866]

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

596702]

461790]

606442]

403422]

400997]

219592]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2048379146]

2048380170]

838366]

4304147]

603358]

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

2048247298]

596446]

461534]

547050]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

2048248066]

10143397]

2048247810]

2048193282]

9978533]

795358]

1.22 Intervju

466910]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.01 Znanstvena monografija

81742081]

279018496]

249815296]

243752192]

227754752]

216746752]

279262]

106189824]

107858688]

99989760]

2.02 Strokovna monografija

72998912]

55040256]

2.05 Drugo učno gradivo

9728165]

9727909]

124262144]

2.08 Doktorska disertacija

116729088]

2.09 Magistrsko delo

40351488]

2.11 Diplomsko delo

19750237]

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

2864997]

641246]

2.13 Elaborat, predštudija, študija

35550213]

13026102]

2528613]

480478]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)

3.14 Predavanje na tuji univerzi

2048276482]

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

14620902]


SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik

http://www.hit-vb.kg.ac.rs/htmanagement/en/. [COBISS.SI-ID 198887948]

http://www.fos.unm.si/si/dejavnosti/zaloznistvo/?v=ejue. [COBISS.SI-ID 260228096]

214713088]

214713344]

Mentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij)

2048280066]

Mentor pri magistrskih delih

512522626]

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

2048370698]

2048370442]

2048370954]

2048248578]

2048213762]

Mentor pri diplomskih delih

9727653]

9726885]

975326]

890078]

830174]

755166]

803550]

790494]

793566]

686302]

649950]

668382]

681438]

544734]

564446]

604894]

379614]

Mentor pri diplomskih delih (višješolski študij)

http://www.bb.si/doc/diplome/Zagorc_Marija.pdf. [COBISS.SI-ID 1024130129]

2048192514]

2048192258]

2048192002]

2048191746]

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

2048254986]

Somentor pri magistrskih delih

http://diplome.fov.uni-mb.si/mag/12605NaraksKoprivc.pdf. [COBISS.SI-ID 5392659]

Somentor pri diplomskih delih

580318]

391525]

Izpis bibliografskih enot: vse bibliografske enote
Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto – padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 29. 10. 2015
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 3. 9. 2015
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 27. 7. 2015
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 29. 10. 2015
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 29. 10. 2015