Vstopili ste na spletno stran, ki je namenjena vsem, ki jih zanima področje voditeljstva in menedžmenta sodobnih podjetij. V zadnjih dvajsetih letih so se razmere na področju upravljanja vseh vrst organizacij korenito spremenile. V kriznih trenutkih, ki so še pred nami se soočamo z resno potrebo po prevrednotenju vrednot, ki so podlaga za trajnostni razvoj na vseh družbenih področjih. Kot raziskovalec sem že dve desetletji aktivno udeležen v vseh procesih sprememb, ki spremljajo tako kompleksno, negotovo in pogosto tudi nejasno področje upravljanja. Kot poslovni svetovalec v različnih organizacijah v Sloveniji sem bil priča vzponu in padcu različnih podjetij. Izkušnje s področja menedžmenta, s področja obvladovanja poslovnih procesov, organizacijske kulture,  turizma, in izobraževanja operativnega menedžmenta, so mi prinesle nekaj modrosti in tudi nekaj spoznanj, ki jih bom poskušal v prihodnosti na tej strani deliti z vami.

Ukvarjali se bomo predvsem s kompleksnimi izzivi na področju učinkovitosti vodenja in vodenja sprememb v organizacijah. Hkrati bomo poskušali osvetliti tiste faktorje, ki pomagajo organizacijam, da ohranjajo svojo tekmovalno sposobnost in uspešno poslujejo v ekonomsko globaliziranem svetu. Še posebej nas bo zanimalo, zakaj postaja menedžer prevladujoč poklic v modernem svetu. Z delavnicami v  »Šoli vodenja 21« bomo iskali tudi odgovore na vprašanja o tem, na kakšen način vodilni menedžerji obvladujejo kompleksno okolje, kakšne so razlike med pravim in napačnim vodenjem in kaj pomeni uspešno usmerjanje in razvijanje ljudi za razvoj inovacijskega potenciala. Seveda ne bomo pozabili na etični vidik menedžmenta, ki mu bomo posvetili posebno pozornost.

zasl. prof. dr. Milan Ambrož

Welcome!

You are entering the web site that is especially aimed to those who are interested in leadership and management of postmodern organizations. In the last twenty-year  circumstances in the field of corporate management, leadership and corporate governance radically changed. In crisis moments that still await us in the future we are confronting with the urgent need to revaluation of core values that guide our way of life and will guide it in the future. As a experienced researcher in the field of management, tourism, and human resource management I am actively participating in the change processes for nearly two decades and witnessed the rise and the fall of many companies. My experiences in the field of management, business process improvement and innovation, organizational culture, tourism, and education and training into the field of middle and operational management made me a little wiser and knowledgeable. And these experiences I hope may be useful to you in the future.

Our future challenges will carry us to the field of management and leadership complexity in postmodern organizations. At the same time, we will try to enlighten those elements that help organizations to preserve their competitive advantage and successfully operate in the economically global world. Our special interest will be devoted to the questions of change leadership and managerial style and proficiency. Our workshops in the “Management academy 21” will be devoted to managerial complexity, good leadership, people development and to the development of the innovation potential. Some answers on these questions you can already find in my new book in the year 2009: “Viharnost organizacije” “Turbulent organization” issued by B&B Usposabljanje in izobraževanje d.o.o.

Full professor,

Milan Ambrož, Ph.D.