Neprofitni avtopoetični sustavi (1999), Alinea, Zagreb

Marija Ovsenik

Milan Ambrož – vodilni avtor

V monografiji, ki je izšla pri univerzitetni založbi Alinea v Zagrebu,  vodilni avtor išče nove načine organiziranosti, ki bodo v prihodnosti krojili možnosti za učinkovito in uspešno zadovoljevanje skupnih potreb na družbeni ravni. S primerjalno analizo ugotavlja, da je država blaginje zelo kompleksen koncept, ki je močno odvisen od ekonomske in družbene razvitosti. Možnosti za zadovoljevanje skupnih potreb, vodilni avtor vidi v avtopoetičnem potencialu neprofitnih sistemov, ki so sposobni učinkovito delovati v kompleksnem okolju in pri tem učinkovito zadovoljevati skupne cilje. V empiričnem delu vodilni avtor empirično analizira moč solidarnosti in usmerjenost v skupno dobro na ravni slovenske družbe.

Non-profit autopoietic systems (1999), Alinea, Zagreb

Marija Ovsenik

Milan Ambrožprincipal author

Monograph is exploring the different ways of organizing of the non-profit area that will be crucial in satisfying the general needs at the societal level in the future. The principal author argues that the welfare state is a very difficult concept that is based on economic and societal development. According to his view, the opportunities for the efficient and effective satisfying of the public need are based on the autopoietic power of the non-profit organizations in the social system. The empirical part of the monograph analyses the state of the solidarity, and the importance of the common good in the Slovenian society.

Neprofitni avtopoetični sustavi