Samorazvoj za konkurenčnost organizacije (1996), Visoka šola za socialno delo

Milan Ambrož  – vodilni avtor

Traudi Mihalič

Podjetniki in menedžerji nenehno iščejo sposobne ljudi, ki bi lahko uresničili njihove cilje. Zato postaja samorazvoj ljudi v podjetjih osrednja konkurenčna prednost. Avtorja v monografiji izpostavita pomen samorazvoja in izobraževanja vseh zaposlenih. Še posebej opozorita na dejstvo, da v globalnem poslovnem svetu še posebej postajajo privlačna tista podjetja, ki razvijajo potenciale zaposlenih in spodbujajo njihovo osebnostno rast in razvoj. V zadnjih poglavjih avtorja predstavita model samorazvoja sodelavcev, ki temelji na osebni odličnosti. Monografija je izšla 1996. Leta. Trinajst let po njeni izdaji, lahko opazujemo razvoj modelov odličnosti, ki sta jih avtorja predstavila.

Self-development for the competitive organization (1996) College for social work

Milan Ambrož  – principal author

Traudi Mihalič

Entrepreneurs and managers continually seek talented people for the realisation of their career goals. The presented monograph deals with the competencies that are at the core of the self-development of employees. The most attractive companies in the world are those that develop and motivate employees to innovate. The authors describe the model of employee self-development based on individual excellence in the last chapter. Two decades after the excellence are the basis success factor of post-modern companies and organizations.

Samorazvoj za konkurenčnost organizacije