Neprofitni sektor na području socijalnih usluga (2002), Dom štampe, Zenica

Marija Ovsenik

Milan Ambrož – vodilni avtor

Področje socialnih storitev postaja v procesu korenite spremembe države blaginje pomemben dejavnik delovanja socialne države. Vodilni avtor v monografiji s pomočjo podrobne analize teoretičnih konceptov in empiričnih rešitev, poskuša nadgraditi koncept avtopoetičnega delovanja neprofitnih sistemov. Znotraj neprofitnega sektorja poskuša oblikovati model, ki omogoča, da se neprofitni sistemi hitro in učinkovito odzivajo na spremembe na družbeni in na globalni ravni. V nadaljevanju avtorja ugotavljata, da mehanicistični pogledi na svet, ki so nesistemsko usmerjeni, ne zmorejo pojasniti kompleksnih družbenih problemov. Avtorja tudi razmišljata, da bodo v bodoče preživeli samo sistemi, ki bodo sposobni delovati v spletu pluralnih načinov zagotavljanja države blaginje, ki bo temeljila na dinamiki socialnih storitev v povezavi s profitnimi sistemi.

Non-profit sector in the field of social services (2002), Dom štampe, Zenica

Marija Ovsenik

Milan Ambrožprincipal author

The department of social services is in the process of structural changes that accompany the destruction of the welfare state. The principal author tries to develop the concept of non-profit autopoietic systems in the turbulent environment of a modern society. Authors are convinced that only resilient systems will stay competitive in the future turbulent business world.

Neprofitni sektor na području socijalnih usluga