Sociologija turizma: izhodišča za proučevanje potovalnih kultur (2005), Turistica, Portorož

Milan Ambrož

Monografija kompleksno obravnava sociološke poglede na pojav turizma, ki je sistemsko in življenjsko tesno povezan z bistvom življenja. Avtor v monografiji celovito obravnava zgodovinske sociološko pogojene koncepte, ki so izhodišče za proučevanje potovalnih kultur. V osrednjem delu se avtor oddalji od sociološke koncepta, ko predstavi socialni tip turista. S pomočjo empirične podpore oblikuje socialno-psihološki tip turista, in ga prestavi v konkretno okolje turistične destinacije. V zaključnem delu monografije avtor predstavi kompleksni model osebne prenove, ki ima podlago v fenomenu turističnega potovanja. Monografija je osrednje kompleksno delo na področju turizma v srednjeevropskem prostoru, ki obravnava fenomen mobilnosti v turizmu.

Sociology of tourism: Travelling cultures (2005), Turistica, Portorož

Milan Ambrož

Monograph develops the sociological theory of tourism. It reveals the motivational structures of the tourists and designs the different types of social types – tourist types. The author questions the concept of anomie as a key tourist incentive. Instead he introduces the concept of self-renewal that is based on the psycho-social factors of tourist drives and motives.

Sociologija turizma: izhodišča za proučevanje potovalnih kultur