Dr. Milan Ambrož [21991]

Osebna bibliografija za obdobje 1983-2020


ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

 1. COLARIČ-JAKŠE, Lea-Marija, AMBROŽ, Milan. Pomen mreženja socialnega kapitala za vzpostavitev inovativnih integralnih turističnih proizvodov = The importance of networking social capital in implementing an innovative integrated tourism product. Zrna odličnosti Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu : nove paradigme organizacijskih teorij …2016, str. 42-69, ilustr. ISSN 2630-3655. [COBISS.SI-ID 14409377]
 2. AMBROŽ, Milan, BUKOVEC, Boris. Fears of a modern society. Innovative issues and approaches in social sciences. Jan. 2015, vol. 8, no. 1, str. 163-179. ISSN 1855-0541. http://www.iiass.com/pdf/IIASS-volume8-number1-2015.pdf, DOI: 10.12959/i ssn.1855-0541.IIASS- 2015-no1-art10. [COBISS.SI-ID 2048252162]
 3. COLARIČ-JAKŠE, Lea-Marija, AMBROŽ, Milan. Actor-network theory and stakeholder collaboration : the case of Slovenia. Mediterranean journal of social sciences. May 2015, vol. 6, no. 3, str. 231-239. ISSN 2039-9340. DOI: 10.5901/mjss.2015.v6n3s2p231. [COBISS.SI-ID 13629857], [SNIPScopusdo 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1]
 4. COLARIČ-JAKŠE, Lea-Marija, AMBROŽ, Milan. Motorcyclist – tourist’s corporeal and spiritual experiences. Mediterranean journal of social sciences. May 2015, vol. 6, no. 3, str. 358-366. ISSN 2039-9340. DOI: 10.5901/mjss.2015.v6n3s2p358. [COBISS.SI-ID 13629601], [SNIPScopusdo 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1]
 5. AMBROŽ, Milan, AMBROŽ, Domen. Tourist friendly tourism information system. HiT menadžment : menadžment u hotelijerstvu i turizmu. 2014, god. 2, br. 1, str. 73-82. ISSN 2334-8267. [COBISS.SI-ID 2048247554]
 6. PETRIŠIČ, Marjan, AMBROŽ, Milan. Challenges of aging labor force in an organization. Innovative issues and approaches in social sciences. 2013, vol. 6, no. 3, str. 161-180, ilustr. ISSN 1855-0541. http://www.iiass.com/pdf/IIASS-volume6-number3-2013.pdf. [COBISS.SI-ID 2048246530]
 7. AMBROŽ, Milan. Security culture impact on security excellence in a company. Innovative issues and approaches in social sciences. 2012, vol. 5, no. 1, str. 70-87. ISSN 1855-0541. http://www.iiass.com/pdf/IIASS-Volume5-Number1-2012.pdf. [COBISS.SI-ID 2048025602]
 8. AMBROŽ, Milan, VELJKOVIĆ, Božidar. Sustainable culture and energy use in hotel resorts = Trajnostna raba energije v hotelih. Journal of energy technology. [Tiskana izd.]. feb. 2012, vol. 5, iss. 1, str. 27-35, graf. prikaz. ISSN 1855-5748. http://www.fe.uni-mb.si/images/stories/jet/e-jet/jet_5-1.pdf. [COBISS.SI-ID 1024081244]
 9. AMBROŽ, Milan. The energy consumption challenge of sustainable tourism = Trajnostni turizem je izziv rabi energije. Journal of energy technology. [Tiskana izd.]. Nov. 2011, vol. 4, iss. 5, str. 25-36. ISSN 1855-5748. [COBISS.SI-ID 1024077660]
 10. AMBROŽ, Milan, OVSENIK, Rok. Tourist origin and spiritual motives. Management : journal of contemporary management issues. 2011, vol. 11, no. 6, str. 71-86. ISSN 1331-0194. [COBISS.SI-ID 3799653], [SNIPScopusdo 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 10, čistih citatov (CI): 9]
 11. VELJKOVIĆ, Božidar, AMBROŽ, Milan, PLENKOVIĆ, Mario. Empirical research of interactive communication in the process of education in the field of tourism. Informatologia. 30. dec. 2010, vol. 43, št. 4, str. 293-306. ISSN 1330-0067. [COBISS.SI-ID 9810341], [SNIPScopusdo 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2]
 12. VELJKOVIĆ, Božidar, AMBROŽ, Milan. Towards the sustainable concept of tourism development in Posavje region in Slovenia. Innovative issues and approaches in social sciences. january 2010, vol. 3, no. 1, str. 36-59. ISSN 1855-0541. http://www.iiass.com/pdf/IIASS-Volume3-Number1-2010.pdf. [COBISS.SI-ID 9621413]
 13. VELJKOVIĆ, Božidar, AMBROŽ, Milan. Pravo na samoopredeljenje i otcjepljenje. Svarog : časopis za društvene i prirodne nauke. [Tiskana izd.]. 1. oktobra 2010, letn. 1, št. 1, str. 11-26. ISSN 1986-8588. [COBISS.SI-ID 9765797]
 14. AMBROŽ, Milan, LOTRIČ, Brane. Impact of a mediating role of repurchase intentions on customer retention : preliminary communication. Promet. [Print ed.]. 2009, vol. 21, no. 5, str. 341-348. ISSN 0353-5320. [COBISS.SI-ID 3300965], [JCRSNIPWoSdo 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, Scopus do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 1]
 15. AMBROŽ, Milan. Attitudes of local residents towards the development of tourism in Slovenia : the case of the Primorska, Dolenjska, Gorenjska and Ljubljana regions. Anthropological notebooks. [Tiskana izd.]. 2008, year 14, no. 1, str. 63-79. ISSN 1408-032X. [COBISS.SI-ID 13026614]
 16. AMBROŽ, Milan, PRAPROTNIK, Martina. Organisational effectiveness and customer satisfaction. Organizacija : revija za management, informatiko in kadre. [Tiskana izd.]. sep./okt. 2008, letn. 41, št. 5, str. 161-173, tabele. ISSN 1318-5454. [COBISS.SI-ID 13026358]
 17. AMBROŽ, Milan. The mediating role of the Ombudsman in the protection of human rights. International journal of social welfare. 2005, no. 14, str. 145-153. ISSN 1369-6866. [COBISS.SI-ID 619486], [JCRSNIPWoSdo 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, Scopus do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 4]
 18. AMBROŽ, Milan, BRATKOVIČ VESELKO, Elsa. Inoviranje organizacijske kulture v javnem zavodu. Organizacija : revija za management, informatiko in kadre. [Tiskana izd.]. jan. 2004, letn. 37, št. 1, str. 16-21. ISSN 1318-5454. [COBISS.SI-ID 14270694]
 19. AMBROŽ, Milan. Total quality system as a product of the empowered corporate culture. The TQM magazine : the international bi-monthly for total quality management. 2004, vol. 16, no. 9, str. 93-104, graf. prikazi. ISSN 0954-478X. [COBISS.SI-ID 533214], [Scopusdo 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 13, čistih citatov (CI): 13]
 20. AMBROŽ, Milan, MAVRIČ, Mišela. Varnost kot motiv za turistično potovanje. Varstvoslovje : revija za teorijo in prakso varstvoslovja. [Tiskana izd.]. nov. 2004, letn. 6, št. 3, str. 197-206. ISSN 1580-0253. [COBISS.SI-ID 989674]
 21. AMBROŽ, Milan, OVSENIK, Marija. Humana paradigma vodenja sprememb v postindustrijski organizaciji. Socialno delo. 2002, letn. 41, št. 3-4, str. 127-139. ISSN 0352-7956. [COBISS.SI-ID 524389]
 22. AMBROŽ, Milan. Percepcija kakovosti varnosti turistične destinacije. Varstvoslovje : revija za teorijo in prakso varstvoslovja. [Tiskana izd.]. apr. 2002, letn. 4, št. 1, str. 5-17, tabele. ISSN 1580-0253. [COBISS.SI-ID 542954]
 23. AMBROŽ, Milan, MIHALIČ, Traudi, OVSENIK, Marija. Varnostna kultura in sistem varovanja v organizaciji. Varstvoslovje : revija za teorijo in prakso varstvoslovja. [Tiskana izd.]. 2000, letn. 2, št. 3, str. 211-228. ISSN 1580-0253. [COBISS.SI-ID 399205]
 24. AMBROŽ, Milan. Učinkovita izraba virov v delovni skupini. Organizacija : revija za management, informatiko in kadre. [Tiskana izd.]. maj 1999, letn. 32, št. 5, str. 255-263. ISSN 1318-5454. [COBISS.SI-ID 2485523]1.03 Kratki znanstveni prispevek

 1. AMBROŽ, Milan. Vloga medijev pri zagotavljanju splošne varnosti v družbi. Varstvoslovje : revija za teorijo in prakso varstvoslovja. [Tiskana izd.]. 2002, letn. 4, št. 4, str. 285-297, grafični prikazi. ISSN 1580-0253. [COBISS.SI-ID 430302]1.04 Strokovni članek

 1. AMBROŽ, Milan. Alternative razvoja humane paradigme postindustrijske organizacije. Kadri : strokovno-informativna revija Zveze društev za kadrovsko dejavnost Slovenije. nov. 2002, letn. vii, št. 9, str. 82-93, graf. prikazi. ISSN 1318-7384. [COBISS.SI-ID 404958]
 2. AMBROŽ, Milan, MIHALIČ, Traudi. Uvajanje sprememb in izobraževanje. Obzornik. junij 1994, 9, št. 1, str. 36-42. ISSN 0352-9177. [COBISS.SI-ID 72047616]1.05 Poljudni članek

 1. AMBROŽ, Milan, MIHALIČ, Traudi. Razvoj “vitke” organizacije je zapleten proces, ki zahteva vrsto sprememb v kulturi podjetja : služba za razvoj sodelavcev in izobraževanje ter organizacija lean v podjetju. Delo. [Tiskana izd.]. 37, št. 49 (1.iii.1995), str. 12. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 49104640]
 2. AMBROŽ, Milan. Kakovost so ljudje in strast in doslednost_ _ _ : kakovost ni tehnika. Delo. [Tiskana izd.]. 34, št.300 (29.xii.1992), str.14. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 35174656]1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

 1. VELJKOVIĆ, Božidar, AMBROŽ, Milan. Pravo naroda na samoopredelenje i geopolitički čvor BiH. V: MILUTINOVIĆ, Milan (ur.). Bosna i Hercegovina u savremenom geopolitičkom okruženju : zbornik radova. Banja Luka: Nezavisni univerzitet Banja Luka, 2011. Str. 155-162. ISBN 978-99955-41-23-1. [COBISS.SI-ID 9875877]
 2. AMBROŽ, Milan. Self-reliant tourism development = Samozadosten razvoj turizma. V: NOSAN, Marjeta (ur.), DAVID, Ksenija (ur.). Poslovne strategije in izzivi sodobnega sveta. Celje: Poslovno-komercialna šola, 2010. Str. 289-294, tabela. ISBN 978-961-6542-29-6. [COBISS.SI-ID 9690021]
 3. AMBROŽ, Milan. Pomen inovativne učne kulture v izobraževanju za turizem = The importance of learning culture in tourism education. V: RAJKOVIČ, Vladislav (ur.), et al. Ustvarjalna organizacija = Creative organization : zbornik 26. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti, Slovenija, Portorož, 28.-30. marec 2007 = proceedings of the 26th International Conference on Organizational Science Development, Slovenia, Portorož, March, 28th-30th, 2007. Kranj: Moderna organizacija, 2007. Str. 93-99. ISBN 978-961-232-200-7. [COBISS.SI-ID 838622]
 4. AMBROŽ, Milan, MAVRIČ, Mišela. Socially represented knowledge about tourism. V: VODOVNIK, Zvone (ur.). Intellectual capital and knowledge management : proceedings of the 5th International Conference of the Faculty of Management Koper, University of Primorska, 18-20 November 2004, Congress Centre Bernardin, Portorož, Slovenia. Koper: Faculty of management, 2005. Str. 365-375. ISBN 961-6486-71-3. http://www.fm-kp.si/zalozba/ISBN/961-6486-71-3/374-375.pdf. [COBISS.SI-ID 1421527]
 5. VAVTAR, Bojan, AMBROŽ, Milan. Vpliv poslovne kulture na podjetniško etiko = The influence of business culture on business ethics. V: KALUŽA, Jindřich (ur.). Sinergija metodologij : zbornik 24. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti, Slovenija, Portorož, 16.-18. marec 2005 = Synergy of methodologies : proceedings of the 24th International Conference on Organizational Science Development, Slovenia, Portorož, March 16-18, 2005. Kranj: Moderna organizacija, 2005. Str. 1051-1058. ISBN 961-232-175-2. [COBISS.SI-ID 4301843]
 6. AMBROŽ, Milan. Education: socialization process or entrepreneurial opportunity?. V: ŽIŽMOND, Egon (ur.). Knowledge society – challenges to management : globalisation, regionalism and EU enlargement process : proceedings of the 4th International Conference of the Faculty of Management Koper, University of Primorska, 20-22 November 2003, Portorož, Slovenia. Koper: Faculty of Management, 2004. Str. 85-99. ISBN 961-6486-39-X. http://www.fm-kp.si/zalozba/ISBN/961-6486-39-X/085-099.pdf. [COBISS.SI-ID 1081047]
 7. AMBROŽ, Milan. Bolonjski proces in model visokošolskega izobraževanja za turizem. V: Management, knowledge and EU : proceedings of the 23rd International Conference on Organizational Science Development = Management, znanje in EU : zbornik 23. mednarodne znanstvene konference o razvoju organizacijskih ved, Slovenija, Portorož, 24.-26. marec 2004. Proceedings of the 23rd International Scientific Conference on organizational Science Development, Slovenia, Portorož, March, 24th-26th 2004. Kranj: Moderna organizacija: = Modern Organization, 2004. Str. 29-35. ISBN 961-232-167-1. [COBISS.SI-ID 546526]
 8. AMBROŽ, Milan, MAVRIČ, Mišela. Tourist motives and decision for tourist destination. V: AMBROŽ, Milan (ur.). Strategic partnerships for the development of tourist destinations : international conference : proceedings = Strateška partnerstva za razvoj turističnih destinacij : mednarodna konferenca : zbornik prispevkov. Portorož: Turistica, Visoka šola za turizem, 2004. 11 f. ISBN 961-6469-05-3. [COBISS.SI-ID 603102]
 9. AMBROŽ, Milan. Consulting leadership style in the global oriented enterprise. V: FLORJANČIČ, Jože (ur.), JESENKO, Jože (ur.). Management and organization development : collection of papers from 22nd International Scientific Conference on Development of Organizational Sciences, Slovenia, Portorož, March, 26th-28th 2003. Kranj: Modern Organization, 2003. Str. 429-437. ISBN 961-232-151-5. [COBISS.SI-ID 443102]
 10. KRIBEL, Zvonko, AMBROŽ, Milan. Web math content – preparing the distibution process. V: NIKIFOROVA, O. D. (ur.). Lietiškas datorsistemas = Applied computer systems. Riga: Izdevnieciba RTU, 2002. Str. 57-62. Rigas Tehnikas Universitates Zinatniskie Raksti, ser. 5, Datorzinatne, = Comupter Science, sej. 13. ISSN 1407-7493. [COBISS.SI-ID 448222]
 11. AMBROŽ, Milan. Kolektivno obnašanje in taktika v transnacionalnem organizacijskem okolju. V: VUKOVIČ, Goran (ur.). Management in Evropska unija : zbornik konference z mednarodno udeležbo. 21. znanstvena konferenca o razvoju organizacijskih ved, Portorož, 27. – 29. marec 2002. Kranj: Moderna organizacija, 2002. Str. 107-114. ISBN 961-232-133-7. [COBISS.SI-ID 430558]
 12. AMBROŽ, Milan. Varnost turistov v globalni družbi tveganja. V: PAGON, Milan (ur.). Dnevi varstvoslovja. Ljubljana: Visoka policijsko-varnostna šola, 2001. Str. [897]-913. ISBN 961-6230-26-3. [COBISS.SI-ID 430814]
 13. AMBROŽ, Milan. Strateško povezovanje organizacij za delovanje v globalnem okolju. V: VUKOVIČ, Goran (ur.). Management in globalizacija : zbornik posvetovanja z mednarodno udeležbo. Kranj: Moderna organizacija, 2001. Str. 714-723. ISBN 961-232-119-1. [COBISS.SI-ID 222430]
 14. AMBROŽ, Milan, MIHALIČ, Traudi, OVSENIK, Marija. Varnostna kultura in sistem varovanja v organizaciji. V: PAGON, Milan (ur.). Dnevi varstvoslovja. Ljubljana: Visoka policijsko-varnostna šola, 2000. Str. 35-51, graf. prikazi. ISBN 961-6230-21-2. [COBISS.SI-ID 837866]1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

 1. AMBROŽ, Milan. Local tourism development strategy. V: AMBROŽ, Milan (ur.). Strategic partnerships for the development of tourist destinations : international conference : proceedings = Strateška partnerstva za razvoj turističnih destinacij : mednarodna konferenca : zbornik prispevkov. Portorož: Turistica, Visoka šola za turizem, 2004. 9 f. ISBN 961-6469-05-3. [COBISS.SI-ID 596702]
 2. AMBROŽ, Milan. Vpliv kulture strahu na motive turistov za turistična potovanja. V: PAGON, Milan (ur.). Dnevi varstvoslovja. Ljubljana: Visoka policijsko-varnostna šola, 2003. 5 str. ISBN 961-6230-40-9. [COBISS.SI-ID 461790]
 3. AMBROŽ, Milan. Vloga medijev pri zagotavljanju splošne varnosti v družbi : splošna varstvoslovna in obrambna sekcija. V: PAGON, Milan (ur.). Dnevi varstvoslovja : zbornik prispevkov. Ljubljana: Visoka policijsko-varnostna šola, 2002. 9 str., tabele. ISBN 961-6230-32-8. [COBISS.SI-ID 606442]
 4. AMBROŽ, Milan, KRIBEL, Zvonko. Entrepreneurial initiative in the field of tourism in local community. V: VADNJAL, Jaka (ur.). Global tourism and entrepreneurship in the CEI region : conference proceedings, 6 – 8 November 2002, Radenci, Slovenija. Ljubljana: Pospeševalni center za malo gospodarstvo: = Small Business Development Centre, 2002. Str. 7-17. ISBN 961-6434-03-9. [COBISS.SI-ID 403422]
 5. OVSENIK, Marija, AMBROŽ, Milan. Ekonomska in etična načela delovanja organizacije prihodnosti. V: VUKOVIČ, Goran (ur.). Management v novem tisočletju : zbornik posvetovanja z mednarodno udeležbo. 19. posvetovanje organizatorjev dela, Portorož, 29. – 31. marec 2000. Kranj: Moderna organizacija, 2000. Str. 29-31. ISBN 961-232-088-8. [COBISS.SI-ID 400997]
 6. AMBROŽ, Milan. Varnostna kultura. V: ANŽIČ, Andrej (ur.). Varnost in turizem : [zbornik posveta, Portorož, junij 1999]. Ljubljana: Visoka policijsko-varnostna šola; Portorož: Visoka šola za hotelirstvo in turizem, 1999. Str. 1-20, tabele. ISBN 961-6230-14-X. [COBISS.SI-ID 219592]1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

 1. AMBROŽ, Milan. Zasnova organizacijske kulture odporne organizacije. V: BUKOVEC, Boris (ur.). Zbornik povzetkov. V Novem mestu: Fakulteta za organizacijske študije, 2017. Str. 11-12. ISBN 978-961-6974-14-1, ISBN 978-961-6974-15-8, ISBN 978-961-6974-16-5. http://www.fos.unm.si/si/dejavnosti/npot/objave/. [COBISS.SI-ID 2048414210]
 2. AMBROŽ, Milan, PETRIŠIČ, Marjan. Influence of life-style and sense of life on the quality of life of older people. V: PLENKOVIĆ, Mario (ur.), et al. Društvo i tehnologija – dr. Juraj Plenković = Society and technology – dr. Juraj Plenković : book of abstracts. [Zagreb]: International Federation of Communication Associations – IFCA: Croatian Communication Association – CCA; Maribor: Alma Mater Europaea – European Center, 2013. Str. 15. ISBN 978-953-6226-24-5. [COBISS.SI-ID 2048379146]
 3. PETRIŠIČ, Marjan, AMBROŽ, Milan. Integrated training and educational programs for aging labour force. V: PLENKOVIĆ, Mario (ur.), et al. Društvo i tehnologija – dr. Juraj Plenković = Society and technology – dr. Juraj Plenković : book of abstracts. [Zagreb]: International Federation of Communication Associations – IFCA: Croatian Communication Association – CCA; Maribor: Alma Mater Europaea – European Center, 2013. Str. 18. ISBN 978-953-6226-24-5. [COBISS.SI-ID 2048380170]
 4. AMBROŽ, Milan. Pomen inovativne učne kulture v izobraževanju za turizem = The importance of learning culture in tourism education. V: RAJKOVIČ, Vladislav (ur.), et al. Ustvarjalna organizacija : zbornik povzetkov referatov 26. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti, Slovenija, Portorož, 28.-30. marec 2007 = Creative organization : book of abstracts of the 26th International Conference on Organizational Science Development, Slovenia, Portorož, March 28th-30th, 2007. Kranj: Moderna organizacija, 2007. Str. 32. ISBN 978-961-232-199-4. [COBISS.SI-ID 838366]
 5. VAVTAR, Bojan, AMBROŽ, Milan. Vpliv poslovne kulture na podjetniško etiko = The influence of business culture on business ethics. V: KALUŽA, Jindřich (ur.), et al. Sinergija metodologij : zbornik povzetkov referatov 24. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti, Slovenija, Portorož, 16.-18. marec 2005 = Sinergy of methodologies : book of abstracts of the 24th International Conference on Organizational Science Development, Slovenia, Portorož, March 16th-18th, 2005. Kranj: Moderna organizacija, 2005. Str. 133-134. ISBN 961-232-176-0. [COBISS.SI-ID 4304147]
 6. AMBROŽ, Milan, MAVRIČ, Mišela. Tourist motives and decision for tourist destination. V: AMBROŽ, Milan (ur.). Strateška partnerstva za razvoj turističnih destinacij : mednarodna konferenca : zbornik povzetkov = Strategic partnerships for the development of tourist destinations : international conference : book of abstracts. Portorož: Turistica, Visoka šola za turizem, 2004. Str. 27. ISBN 961-6469-06-1. [COBISS.SI-ID 603358]1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

 1. AMBROŽ, Milan. Odlično in družbeno odgovorno vodenje in inovacijski potencial organizacije. V: KAUČIČ, Boris Miha (ur.), VIDNAR, Nataša (ur.), MAJCEN DVORŠAK, Suzana (ur.). Z raznolikostjo do uspeha : poti za ustvarjanje pozitivnega delovnega okolja in razvoja zaposlenih : zbornik povzetkov referatov, Portorož, 13. 06. 2012. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v managementu, 2012. Str. 6-7. ISBN 978-961-273-055-0. [COBISS.SI-ID 2048247298]
 2. AMBROŽ, Milan. Local tourism development strategy. V: AMBROŽ, Milan (ur.). Strateška partnerstva za razvoj turističnih destinacij : mednarodna konferenca : zbornik povzetkov = Strategic partnerships for the development of tourist destinations : international conference : book of abstracts. Portorož: Turistica, Visoka šola za turizem, 2004. Str. 5. ISBN 961-6469-06-1. [COBISS.SI-ID 596446]
 3. AMBROŽ, Milan. Vpliv kulture strahu na motive turistov za turistična potovanja : [povzetek]. V: PAGON, Milan (ur.). Dnevi varstvoslovja. Ljubljana: Visoka policijsko-varnostna šola, 2003. Str. 97. ISBN 961-6230-39-5. [COBISS.SI-ID 461534]
 4. AMBROŽ, Milan. Vloga medijev pri zagotavljanju splošne varnosti v družbi. V: PAGON, Milan (ur.). Dnevi varstvoslovja : [zbornik povzetkov]. Ljubljana: Visoka policijsko-varnostna šola, 2002. Str. 9. ISBN 961-6230-31-X. [COBISS.SI-ID 547050]1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

 1. AMBROŽ, Milan. Impact of an education and training system on an autonomous work. V: KRSTIĆ, Bojan (ur.). Determinants of Improving the Competitiveness of National Economies and Enterprises : thematic collection of papers of international significance. Niš: Faculty of Economics, 2014. Str. 67-84, tabele graf. prikazi. ISBN 978-86-6139-093-7. [COBISS.SI-ID 2048248066]
 2. VELJKOVIĆ, Božidar, AMBROŽ, Milan, PLENKOVIĆ, Mario. Empirical research of interactive communication in the process of education in the field of tourism = Empirijsko istraživanje interaktivne komunikacije u procesu turističkog obrazovanja. V: PLENKOVIĆ, Mario. Medijska komunikacija = Media communication. Zagreb: Hrvatsko komunikološko društvo, 2014. Str. 62-77. ISBN 978-953-6226-26-9. [COBISS.SI-ID 10143397]
 3. AMBROŽ, Milan, VELJKOVIĆ, Božidar. Leadership challenge in the public sector. V: KRSTIĆ, Bojan (ur.), PASZEK, Zbigniew (ur.). Improving the Competitiveness of Enterprises and National Economies : determinants and solutions : [thematic collection of papers of international significance]. Niš: Faculty of Economics, University of Niš, 2013. Str. 19-36, tabele. ISBN 978-86-6139-082-1. [COBISS.SI-ID 2048247810]
 4. AMBROŽ, Milan, VELJKOVIĆ, Božidar. Effects of local governance on the sustainable local community development. V: KRSTIĆ, Bojan (ur.), CHODYŃSKI, Andrzej (ur.). Improving the competitiveness of the public and private sector by networking competences : [thematic collection of papers of international significance]. Niš: Faculty of Economics, 2012. Str. [53]-72, tabele. ISBN 978-86-6139-051-7. [COBISS.SI-ID 2048193282]
 5. AMBROŽ, Milan, VELJKOVIĆ, Božidar. Fostering innovation system of a firm with resilient, adaptable and sustainable behaviour. V: KRSTIĆ, Bojan (ur.). Improving the competitiveness of the public and private sector by networking competences : [thematic collection of papers of international significance : Niš, 2011]. Niš: University of Niš, Faculty of Economics, 2011. Str. 281-303. ISBN 978-86-6139-044-9. [COBISS.SI-ID 9978533]
 6. AMBROŽ, Milan. “A third way” of tourism planning: case of Slovenia. V: OVSENIK, Rok (ur.), KIERETA, Iwona (ur.). Destination management. Frankfurt am Main [etc.]: P. Lang, 2006. Str. 26-44. ISBN 3-631-55314-5, ISBN 0-8204-9920-X. [COBISS.SI-ID 795358]1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

 1. AMBROŽ, Milan. Varnost, turizem in delovanje gospodarskih organizacij. V: MLINAR, Zdravko (ur.). Kakšna sociologija? Za kakšno družbo?. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2016. Str. 439-441. Prispevki in izzivi sociologije na Slovenskem, 1. ISBN 978-961-235-799-3. [COBISS.SI-ID 41536045]
 2. AMBROŽ, Milan. Fotografske podobe življenja = Photographic images of life. V: COLARIČ-JAKŠE, Lea-Marija (ur.), JERELE, Marjan (ur.). Kostanjevica na Krki : podobe preteklosti = images of the past : fotografije Franca Rabuseja = photographs of Franc Rabuse. Kostanjevica na Krki: Let, 2016. Str. 104-107. ISBN 978-961-93316-2-0. [COBISS.SI-ID 15271585]1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

 1. AMBROŽ, Milan. Iz recenzije. V: ŠTEPEC, Dušan (ur.), COLARIČ-JAKŠE, Lea-Marija (ur.). Cviček in svet. Novo mesto: Zveza društev vinogradnikov Dolenjske; Trebnje: Društvo vinogradnikov; Čatež pod Zaplazom: Vinogradniško turistično društvo; Dobrnič: Društvo vinogradnikov Lisec, 2017. Str. 8-9. ISBN 978-961-94021-1-5. [COBISS.SI-ID 15272609]
 2. AMBROŽ, Milan. Iz recenzije. V: ŠTEPEC, Dušan (ur.), COLARIČ-JAKŠE, Lea-Marija (ur.). Izzivi trajnostnega vinogradništva na Dolenjskem. 44. teden cvička, Trebnje, 6.-8. maj 2016. Novo mesto [etc.]: Zveza društev vinogradnikov Dolenjske [etc.], 2016. Str. 8. ISBN 978-961-94021-0-8. [COBISS.SI-ID 15272353]
 3. AMBROŽ, Milan. Iz recenzije. V: COLARIČ-JAKŠE, Lea-Marija (ur.). Globoke korenine cvička. Novo mesto: Zveza društev vinogradnikov Dolenjske; Kostanjevica na Krki: Društvo vinogradnikov; v Mariboru: Fakulteta za turizem, 2015. Str. [3]. ISBN 978-961-6848-03-9. [COBISS.SI-ID 15272097]
 4. AMBROŽ, Milan. Iz recenzije. V: COLARIČ-JAKŠE, Lea-Marija (ur.). Cviček v dolenjski deželi turizma. Novo mesto: Zveza društev vinogradnikov Dolenjske; Kostanjevica na Krki: Društvo vinogradnikov, 2014. Str. [1]. ISBN 978-961-281-424-3. [COBISS.SI-ID 15271841]1.21 Polemika, diskusijski prispevek, komentar

 1. BOGATAJ, Janez (diskutant), COLARIČ-JAKŠE, Lea-Marija (diskutant), KOSI, Renata (diskutant), PODGORŠEK, Jože (diskutant), AMBROŽ, Milan (diskutant). Priložnosti in izzivi podeželja za mlade generacije : izsledki omizja. V: COLARIČ-JAKŠE, Lea-Marija (ur.). S tradicijo v napredno podeželje : zbornik ob prvi slovesni podelitvi diplom. Novo mesto: Visoka šola za upravljanje podeželja Grm, 2018. Str. 44-51. ISBN 978-961-94364-0-0. [COBISS.SI-ID 2048445186]1.22 Intervju

 1. AMBROŽ, Milan (intervjuvanec), BREZOVEC, Tomi (intervjuvanec). Slovenski turizem še ni privlačen za tuji kapital. Primorske novice. KP [Koprska izd.]. 8. jul. 2003, leto 57, št. 54, pril. evropa pred vrati, str. 24-26, ilustr. ISSN 1580-4720. [COBISS.SI-ID 466910]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA2.01 Znanstvena monografija

 1. AMBROŽ, Milan, COLARIČ-JAKŠE, Lea-Marija. Pogled raziskovalca : načela, metode in prakse = (Researcher’s gaze : principles, methods, and practices). V Mariboru: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta: Fakulteta za turizem, 2015. 246 str., ilustr. Mednarodna knjižna zbirka Zora, 105. ISBN 978-961-6930-25-3. [COBISS.SI-ID 81742081]
 2. AMBROŽ, Milan, BUKOVEC, Boris. Turistični prostori različnosti : turizem, turisti in fotografska podoba = (Tourismscapes of difference : tourism, tourists and imaginary). Novo mesto: Fakulteta za organizacijske študije, 2015. 193 str., ilustr. ISBN 978-961-93688-9-3. [COBISS.SI-ID 279018496]
 3. OVSENIK, Marija, AMBROŽ, Milan. Celovitost in neznatnost organizacije. Ljubljana: Institut za management, 2010. 202 str., ilustr. ISBN 978-961-269-203-2. [COBISS.SI-ID 249815296]
 4. AMBROŽ, Milan (avtor, fotograf), LOTRIČ, Brane. Viharnost organizacije. Kranj: B & B, 2009. 226 str., fotogr. ISBN 978-961-91136-5-3. [COBISS.SI-ID 243752192]
 5. OVSENIK, Marija, AMBROŽ, Milan. Upravljanje sprememb poslovnih procesov. 1. natis. Portorož: Turistica, Visoka šola za turizem, 2006. 271 str., ilustr., graf. prikazi. ISBN 961-6469-19-3. [COBISS.SI-ID 227754752]
 6. AMBROŽ, Milan. Sociologija turizma : izhodišča za proučevanje potovalnih kultur. Portorož: Turistica, Visoka šola za turizem, 2005. 283 str., ilustr. ISBN 961-6469-11-8. [COBISS.SI-ID 216746752]
 7. OVSENIK, Marija, AMBROŽ, Milan. Neprofitni sektor na području socijalnih usluga. Zenica: Dom štampe, 2002. 183 str., ilustr. ISBN 9958-42-068-6. [COBISS.SI-ID 279262]
 8. OVSENIK, Marija, AMBROŽ, Milan. Ustvarjalno vodenje poslovnih procesov. Portorož: Turistica, Visoka šola za turizem, 2000. 309 str., ilustr., tabele. ISBN 961-90420-5-0. [COBISS.SI-ID 106189824]
 9. OVSENIK, Marija, AMBROŽ, Milan. Neprofitni autopoetični sustavi. Zagreb: Alinea, 1999. 169 str., ilustr. Biblioteka Posebna izdanja, kolo 1, knj. 4. ISBN 953-180-076-6. [COBISS.SI-ID 107858688]
 10. OVSENIK, Marija, AMBROŽ, Milan. Neprofitni avtopoietični sistemi. 1. natis. Škofja Loka: Institut za samorazvoj, 1999. 187, 8 str., ilustr. Zbirka Metulj. ISBN 961-90725-0-2. [COBISS.SI-ID 99989760]2.02 Strokovna monografija

 1. AMBROŽ, Milan, MIHALIČ, Traudi. Pot k odličnosti : vodenje v kompleksnem in negotovem okolju. 1. natis. Škofja Loka: Institut za samorazvoj, 1998. 169 str., ilustr. Zbirka Metulj. [COBISS.SI-ID 72998912]
 2. MIHALIČ, Traudi, AMBROŽ, Milan, LEŠNIK, Bogdan (urednik). Samorazvoj za konkurenčnost organizacije. Ljubljana: Visoka šola za socialno delo, 1996. 170 str., ilustr. Zbirka Management v socialnem delu. ISBN 961-90257-1-7. [COBISS.SI-ID 55040256]2.05 Drugo učno gradivo

 1. AMBROŽ, Milan. Izobraževanje učiteljev vožnje : učno gradivo. Kranj: B & B, 2009. 29 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 9728165]
 2. AMBROŽ, Milan. Poslovni procesi : učno gradivo. Kranj: B & B, 2010. 92 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 9727909]
 3. AMBROŽ, Milan, VUGA, Milan. Pisarniško poslovanje : teoretični pogledi, praktične rešitve in izzivi : skripta. Koper: Fakulteta za management, 2003. 73 str., ilustr. Management in upravljanje. ISBN 961-6486-09-8. [COBISS.SI-ID 124262144]2.08 Doktorska disertacija

 1. AMBROŽ, Milan. Alternative razvoja humane paradigme post-industrijske organizacije : doktorska disertacija. Kranj: [M. Ambrož], 2002. [VI], 255 f., 16 f. pril., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 116729088]2.09 Magistrsko delo

 1. AMBROŽ, Milan. Uporaba kontingenčnega modela pri proučevanju razvoja človeškega potenciala v organizaciji : magistrska naloga. Ljubljana: [M. Ambrož], 1994. 103 f., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 40351488]2.11 Diplomsko delo

 1. AMBROŽ, Milan. Koncept splošnega ljudskega odpora v luči mednarodnega prava oboroženih spopadov : diplomska naloga. Ljubljana: [M. Ambrož], 1983. 182 f. [COBISS.SI-ID 19750237]2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

 1. KOBAL TOMC, Barbara, AMBROŽ, Milan, DREMELJ, Polona, NAGODE, Mateja, SMOLEJ JEŽ, Simona, ŽIBERNA, Vid. Spremljanje učinkov izvajanja Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva 2006 – 2010 : poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2007. 102 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2864997]
 2. AMBROŽ, Milan. Projekt “Feniks” : kakovost in uspešnost študija na Turistici : raziskovalno poročilo. Portorož: Turistica, Visoka šola za turizem, 2004. 122 str., ilustr., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 641246]2.13 Elaborat, predštudija, študija

 1. DAUTOVIĆ, Samir, AMBROŽ, Milan. Izdaja dovoljenj za izredne prevoze : izboljševanje poslovnega procesa izdaje dovoljenj. Kranj: B&B, 2011. 63 str., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 35550213]
 2. AMBROŽ, Milan, ROMIH, Janja, SLEMENŠEK KOVAČEVIĆ, Vida, AMON, Tanja, BERGER, Slavica. Celovita analiza o delovanju instituta družinskega pomočnika v Republiki Sloveniji. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2007. 29 f. [COBISS.SI-ID 13026102]
 3. KOBAL TOMC, Barbara, SMOLEJ JEŽ, Simona, DREMELJ, Polona, AMBROŽ, Milan. Spremljanje učinkov izvajanja Nacionalnega programa socialnega varstva do leta 2005 : podatkovna opora kazalcev : poročilo. Ljubljana: Inštitut republike Slovenije za socialno varstvo, 2006. 209 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2528613]
 4. AMBROŽ, Milan. Inovacijski potencial v javnem sektorju. [S. l.: s. n.], 2003. 35 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 480478]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)3.14 Predavanje na tuji univerzi

 1. AMBROŽ, Milan. Strategic management : lectures for students at University of Niš, Faculty of Economics, from 23 February 2015 – 1 April 2015, 30 hours (5 KT). Niš, 2015. [COBISS.SI-ID 2048276482]3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

 1. URAN MARAVIĆ, Maja, GABRUČ, Janja, AMBROŽ, Milan, MIHALIČ, Tanja, WEBER, Sanda, SIRŠE, Janez, RADIĆ, Darja, BATAGELJ, Zenel, LOZAR, Tatjana, LESNIK, Edvard. Izobraževanje in raziskovanje za strateška partnerstva v turizmu : okrogla miza [na konferenci 1st Days of Turistica, Grand hotel Emona, Portorož, Slovenia, 18th and 19th March 2004]. Portorož: Turistica, 2004. [COBISS.SI-ID 14620902]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVOUrednik

 1. Revija za univerzalno odličnost : RUO. AMBROŽ, Milan (član uredniškega odbora 2012-). Novo mesto: Fakulteta za organizacijske študije, 2012-. ISSN 2232-5204. http://www.fos.unm.si/si/dejavnosti/zaloznistvo/?v=ejue. [COBISS.SI-ID 260228096]
 2. HiT menadžment : menadžment u hotelijerstvu i turizmu. AMBROŽ, Milan (član uredniškega odbora 2013-2018). Vrnjačka Banja: Fakultet za hotelijerstvo i turizam, 2013-. ISSN 2334-8267. http://www.hit-vb.kg.ac.rs/htmanagement/index.php/HITM. [COBISS.SI-ID 198887948]
 3. AMBROŽ, Milan (urednik). Strategic partnerships for the development of tourist destinations : international conference : proceedings = Strateška partnerstva za razvoj turističnih destinacij : mednarodna konferenca : zbornik prispevkov. Portorož: Turistica, Visoka šola za turizem, 2004. 1 el. optični disk (CD-ROM). ISBN 961-6469-05-3. [COBISS.SI-ID 214713088]
 4. AMBROŽ, Milan (urednik). Strateška partnerstva za razvoj turističnih destinacij : mednarodna konferenca : zbornik povzetkov = Strategic partnerships for the development of tourist destinations : international conference : book of abstracts. Portorož: Turistica, Visoka šola za turizem, 2004. IV, 67 str. ISBN 961-6469-06-1. [COBISS.SI-ID 214713344]Mentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij)

 1. GRINTAL, Barbara. Vpliv komuniciranja z uporabo informacijske tehnologije na socialni konvoj starejših ljudi : doktorska disertacija študijskega programa tretje bolonjske stopnje Socialna gerontologija. Maribor: [B. Grintal], 2016. 160 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048487178]
 2. COLARIČ-JAKŠE, Lea-Marija. Vpliv dejavnikov socialnega kapitala na inovacije v turistični dejavnosti : doktorska disertacija : študijski program tretje stopnje. Novo mesto: [L.-M. Colarič-Jakše], 2015. XII, 153 str., [36] str. pril., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 2048280066]Mentor pri magistrskih delih

 1. PETRIŠIČ, Marjan. Vrednotenje potovalnih navad in zadovoljstva poslovnih potnikov : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Petrišič], 2007. 87 f., 6 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512522626]Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

 1. TOMŠIČ, Mateja. Doživljanje smisla življenja pri starejših ljudeh : magistrsko delo. Maribor: [M. Tomšić], 2015. 78 str., [4] f. pril., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2048370698]
 2. NOVAK, Martina. Pomen življenja in blagostanje starejših ljudi : magistrsko delo študijskega programa druge bolonjske stopnje socialne gerontologije. Ljubljana: [M. Novak Sadar], 2015. 61 str., [3] f. pril., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2048370442]
 3. BREZNIK, Lidija. Zaposlovanje starejših brezposelnih oseb: uporaba teorije utemeljenega vedenja : magistrsko delo. Maribor: [L. Breznik], 2015. 78 str., [4] f. pril., tabele, graf. prikazi. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=780&lang=slv. [COBISS.SI-ID 2048370954]
 4. HOTUJEC, Simona. Model varnostne kulture na področju varnosti pacientov : magistrska naloga. Novo mesto: [S. Hotujec], 2014. VI, 89 str., [5] str. pril., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2048248578]
 5. KLANČAR, Danica. Vpliv organizacijskih, delovnih in vodstvenih kompetenc na razvoj organizacijske enote v podjetju : magistrska naloga. Novo mesto: [D. Klančar ], 2013. VI, 69 str., [5 ] str. pril., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2048213762]Mentor pri diplomskih delih

 1. DOLENC, Andreja. Prosti čas in osebnostni razvoj žensk : diplomsko delo. Kranj: [A. Dolenc], 2010. [36] f., ilustr. [COBISS.SI-ID 9727653]
 2. OBLAK, Nada. Ravnanje z dokumentarnim gradivom in ureditev arhiva osnovne šole : diplomska naloga. Kranj: [N. Oblak], 2010. [35] f., ilustr. [COBISS.SI-ID 9726885]
 3. PRAPROTNIK, Martina. Vpliv organizacijske kulture na kakovost turističnega produkta : diplomska naloga. Portorož: [M. Praprotnik], 2008. 63 f., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 975326]
 4. JELEN, Tamara. Socialna interakcija med lokalnim prebivalstvom in turizmom : diplomska naloga. Portorož: [T. Jelen], 2007. V, 55 f., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 890078]
 5. KARLOVČEC, Matjaž. Duhovni vidiki turističnih potovanj : diplomska naloga. Portorož: [M. Karlovčec], 2006. VI, 85 f., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 830174]
 6. SELIČ, Lucija. Kulturne razlike in motivi za potovanje slovenskih in tajskih turistov : diplomska naloga. Portorož: [L. Selič], 2006. VI, 60 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 755166]
 7. KRIŽANIČ, Romanca. Pogled turista na turistično destinacijo : diplomska naloga. Portorož: [R. Križanič], 2006. 50 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 803550]
 8. GRADIŠAR, Nataša. Sanje in fenomenološka podoba turizma : diplomska naloga. Portorož: [N. Gradišar], 2006. IX, 50 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 790494]
 9. TURNŠEK, Mateja. Vpliv družbenega okolja na romantične motive turista : diplomska naloga. Portorož: [M. Turnšek], 2006. VI, 43 f., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 793566]
 10. TOVORNIK, Sabina. Motivi za turistično potovanje skozi življenjski cikel posameznika : diplomska naloga. Portorož: [S. Tovornik], 2005. VI, 61 f., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 686302]
 11. SCHLEGEL, Karmen. Možnosti izrabe prostega časa v občini Ajdovščina : diplomska naloga. Portorož: [K. Schlegel], 2005. 76 f., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 649950]
 12. ŠUNTAJS, Kristjan. Pomen intelektualnega kapitala v slovenskih turističnih organizacijah : diplomska naloga. Portorož: [K. Šuntajs], 2005. 54 f., XII f. pril., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 668382]
 13. PARAVAN, Mateja. Ženske med delom in prostim časom v postmoderni družbi : diplomska naloga. Portorož: [M. Paravan], 2005. X, 48 f., tabele. [COBISS.SI-ID 681438]
 14. MAVRIČ, Mišela. Motivi turistov za odločitev za turistično storitev : diplomska naloga. Portorož: [M. Mavrič], 2004. 50 f., 4 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 544734]
 15. GREGOREC, Franc. Podjetniški potencial Krajinskega parka Goričko : diplomska naloga. Portorož: [F. Gregorec], 2004. 63, 7 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 564446]
 16. GABRIJEL, Martina. Vpliv organizacijske kulture na kakovost turističnega produkta (Dolenjske toplice) : diplomska naloga. Trebnje: [M. Gabrijel], 2004. 65 f., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 604894]
 17. PETRIŠIČ, Marjan. Vpliv kakovosti turističnih paketnih storitev na ponovno odločitev kupcev za istega organizatorja potovanj : diplomska naloga. Portorož: [M. Petrišič], 2002. 52 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 379614]Mentor pri diplomskih delih (višješolski študij)

 1. RAJGELJ, Mateja. Motivi ljudi za nakup in prodajo zlata : diplomsko delo višješolskega strokovnega študija, program poslovni sekretar, modul spletno poslovanje. Kranj: [M. Rajgelj], 2014. 38 f., ilustr. https://www.bb.si/doc/diplome/Rajgelj_Mateja.pdf. [COBISS.SI-ID 1024398673]
 2. ZAGORC, Marija. Izobraževanje in usposabljanje čebelarjev : diplomsko delo višješolskega strokovnega študija, program poslovni sekretar, modul spletno poslovanje. Kranj: [M. Zagorc], 2013. 44 f., ilustr. http://www.bb.si/doc/diplome/Zagorc_Marija.pdf. [COBISS.SI-ID 1024130129]
 3. NADIŽAR, Emilijana. Prenova poslovnega procesa evidentiranja omrežja elektronskih komunikacij : diplomsko delo. Kranj: [E. Nadižar], 2012. 40 str., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2048192514]
 4. ŠUBIC, Tina. Stalno izboljševanje poslovnega procesa v podjetju Pohištvo Žakelj : diplomsko delo. Kranj: [T. Šubic], 2012. 33 str., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2048192258]
 5. BEKE, Ivo. Zadovoljstvo pripadnikov 16. BNZP SV z možnostmi izobraževanja in usposabljanja : diplomsko delo. Kranj: [I. Beke], 2012. 69 str., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2048192002]
 6. ŠLEGEL, Vanja. Zadovoljstvo zaposlenih v zavodu : diplomsko delo. Kranj: [V. Šlegel], 2012. 43 str., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2048191746]
 7. FERLAN, Marjeta. Ustvarjalno reševanje problemov : diplomsko delo višješolskega strokovnega študija, program poslovni sekretar, modul spletno poslovanje. Kranj: [M. Ferlan], 2010. 34 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1024367441]Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

 1. KOLAR, Andrej. Učinkovitost programa za šolanje psov za delo v Specialni enoti Slovenske policije : diplomska naloga. Novo mesto: [A. Kolar], 2017. IV, 57 str., [5] str. pril., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2048419586]
 2. GARTNER, Mirjam. Načini prilagajanj in njihov vpliv na življenjski slog in kakovost življenja starejših oseb : diplomsko delo višješolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Socialna gerontologija. Maribor: [M. Gartner], 2014. 36 f., [4] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2048254986]Somentor pri magistrskih delih

 1. NARAKS KOPRIVC, Nataša. Socialni dejavniki, ki vplivajo na izobraževanje podjetnikov : magistrsko delo. Kranj: [N. Naraks Koprivc], 2007. 109 f., [30] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 5392659]Somentor pri diplomskih delih

 1. MAČEK, Matjaž. Varnost hotelov ob posebnih prireditvah : diplomska naloga. Portorož: [M. Maček], 2004. 92 f., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 580318]
 2. NOVAK, Jožica. Lege artis s človeško noto : model izdelave delovanja centra za socialno delo : diplomska naloga visokošolskega programa. Ljubljana: VŠSD, 2000. 76 f. [COBISS.SI-ID 391525]Fotograf

 1. COLARIČ-JAKŠE, Lea-Marija (urednik). S tradicijo v napredno podeželje : zbornik ob prvi slovesni podelitvi diplom. Novo mesto: Visoka šola za upravljanje podeželja Grm, 2018. 59 str., ilustr. ISBN 978-961-94364-0-0. [COBISS.SI-ID 293405440]
 2. COLARIČ-JAKŠE, Lea-Marija. Sodelovalno mreženje in izraba inovacijskega potenciala na turističnem prostoru. Novo mesto: Fakulteta za organizacijske študije, 2017. 141 str., ilustr. ISBN 978-961-6974-20-2. [COBISS.SI-ID 292416000]Član komisije za zagovor

 1. GRINTAL, Barbara. Vpliv komuniciranja z uporabo informacijske tehnologije na socialni konvoj starejših ljudi : doktorska disertacija študijskega programa tretje bolonjske stopnje Socialna gerontologija. Maribor: [B. Grintal], 2016. 160 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048487178]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto – padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 28. 11. 2020
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 28. 11. 2020
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 28. 11. 2020
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 8. 9. 2020
Datum ažuriranja baze SNIP (letno): 8. 9. 2020