POGLED_RAZISKOVALCAMonografija Pogled raziskovalca Načela, metode in prakse je nastala z namenom, da bi dodiplomskim in podiplomskim študentom, raziskovalcem in vsem, ki potrebujejo metodološka znanja na področju družbenih in poslovnih znanosti predstavil način razmišljanja raziskovalca pri snovanju raziskovalnega načrta. Monografija bo pravo gradivo za tiste, ki raziskujejo ali strokovno delujejo na področju javnega zdravja, gerontologije, sociologije, socialne psihologije in organizacije.

Monografija v prvem delu obravnava strategije in procese za pripravo in načrtovanje in izpeljavo kvantitativne in kvalitativne znanstvene raziskave v družbenih znanostih. Razpravo o raziskovalnih metodah pričnemo s pregledom filozofskih izhodišč za načrtovanje znanstvene raziskave. Znotraj tega polja opredelimo razmerje med kvalitativnimi, kvantitativnimi in mešanimi pristopi k raziskovanju s poudarkom na post-pozitivističnem pogledu na svet. Bralec spozna razliko med induktivnim in deduktivnim pristopom pri dokazovanju vzročnosti družboslovnih pojavov, ki je osrednjega pomena za načrtovanje raziskovalnega procesa v naslednjih fazah. V nadaljevanju predlagamo raziskovalne strategije, ki spremljajo kakovostne načrtovanje raziskave. Bralca seznanimo z osnovami načrtovanja znanstvenih in aplikativnih raziskav. Podrobno ga seznanimo tudi z značilnostmi in posebnostmi kvalitativnega pristopa k raziskovanju, ki zahteva poseben pristop k načrtovanju. Opozorimo ga tudi na vlogo mešanega pristopa pri načrtovanju kompleksne raziskave družbenih pojavov.

 

Ciljni uporabniki te monografije so dodiplomski, podiplomski in doktorski študentje in študentke, mladi raziskovalci, učitelji, ki učijo metodologijo, raziskovalci, poslovni in drugi analitiki in menedžerji, ki raziskujejo, da bi izboljšali kakovost svojih odločitev.

 

Iz recenzij:

“The main contribution of the monograph is the focus on the practical use and interpretation of the developing of research processes rather than derivations. However, it explains what happens when researcher applies analytics and qualitative research methods to real world problems. Monograph systematically teaches the academic and other researchers from private and public sectors how to apply different research constructs, concepts, and model to the social science problems.”

Prof.  dr. Petar Hafner, Faculty of economics, University of Niš

 

“This monograph is different from the similar books in the market, because authors put together a structure that allows the reader to understand how particular concepts go together and make the big picture. Unlike other monographs it is not really about the research methods emphasising the statistical analytic approach.

Monograph advances a framework, a process and compositional approaches for designing qualitative, quantitative and in some part mixed methods of research. The red tape in the book derives from the challenging role of the researcher in social and human sciences. This role connects traditional approaches, and qualitative and quantitative research that present mixed methods of research.”

Assoc. prof. dr. Bojan Krstić, Faculty of economics, University of Niš