Upravljanje sprememb poslovnih procesov (2006), Turistica, Portorož

Marija Ovsenik

Milan Ambrož – vodilni avtor

Vodilni avtor ugotavlja, da se industrijska paradigma počasi umika. Nadomešča jo postindustrijska paradigma, ki temelji na intenzivni izrabi znanja ob podpori informacijske tehnologije. Moderna organizacija se sooča se vse bolj usmerja v proizvodnjo poceni izdelkov in v posredovanje poceni storitev z visoko dodano vrednostjo. Cilj takega načina delovanja je hitro zadovoljiti kupca v realnem času. Usmerjenost v zadovoljevanje potreb kupca, spreminja odnose v organizaciji in vpliva na zaznavanje samopodobe posameznika. Delo spodriva vse ostale življenjske sfere in postaja osrednji cilj in interes. Delavec postaja intelektualec, ki je neposredno odgovoren za lastne cilje in hkrati za cilje organizacije in njen dobiček. Spremembe industrijske paradigme prinašajo seboj tudi negativne vplive, ki se kažejo predvsem v težnji, da se uspeh organizacije meri s tekmovalno sposobnostjo in finančnim učinkom.

Management of the business process changes (2006), Turistica, Portorož

Marija Ovsenik

Milan Ambrož – principal author

The principal author observes the process of the organizing paradigm changes. Post-industrial organizational pattern of is taking place changing the way organizations manage. Internal processes of the company are aimed at the customer satisfaction based on the continuous innovation and recovery processes. Worker becomes educated with great autonomy and with great responsibility. Work becomes the basis activity in the society, and its nature is changing. The monograph predicts future changes in this field. Authors are convinced that a social meaning of work is changing. They predict that this process will continue in the future.

Upravljanje sprememb poslovnih procesov