NNNP-82

Projekt civilne zaščite v občini Ljubljana-Center za varovanje pred potresom in izvedba

Integralne vaje civilne zaščite – Občina Ljubljana-Center

VAREKO

Projekt organizacije in razvoja varnostne in požarne službe in priprava programa

Usposabljanja varnostnikov in gasilcev za pridobitev licence – Sava Kranj

VODSTVENA AKADEMIJA

Projekt izdelave programa izobraževanja operativnih menedžerjev – interne akademije vodenja Sava Kranj. Izpeljava Vodstvene akademije (152 udeležencev je diplomiralo na interni akademiji) – Sava Kranj.

UČINKOVITO VODENJE

Projekt izboljšanja vodstvene učinkovitosti operativnih in srednjih menedžerjev in vpeljava sistema stalnih izboljšav – Vodstvena akademija –  Kolektor Idrija, Hydria Idrija.

RAZVOJ ORGANIZACIJSKE STRUKTURE

Izboljšanje organizacijske in poslovne učinkovitosti: oblikovanje modela za spremljanje zmogljivosti v proizvodnji, organizacija poslovnih podsistemov, vpeljava timskega načina dela v proizvodnjo, organizacija logističnih procesov, razvoj in implementacija izobraževalnega modela menedžerjev operativne in srednje ravni – Vodstvena akademija – Prevent Slovenj Gradec.

ZADOVOLJSTVO KUPCA

Razvoj marketinškega modela za krepitev zadovoljstva kupca, vpeljava sistema stalnih izboljšav v proizvodnjo, razvoj sistema vodstvene učinkovitosti – Vodstvena akademija – Perutnina Ptuj.

UČINKOVITOST POSLOVNIH PROCESOV

Projekt izboljšanja vodstvene učinkovitosti na operativni ravni (4% nižji stroški) na področju kakovosti, proizvodnje, logistike, srednjega in operativnega menedžmenta – Vodstvena akademija – Mura Murska Sobota.

LOGISTIKA

Projekt izboljšanja organizacije logistične mreže ogrevalnih sistemov. Izboljšanje učinkovitosti klicnega centra za uporabnike, izboljšanje vodstvene učinkovitosti – Vodstvena akademija – Energetika Ljubljana.

VODENJE PROJEKTOV

Razvoj sistema projektnega vodenja in postavitev izvajalske mreže – Zarja Kamnik.

PROJEKTI VODSTVENE IN ORGANIZACIJSKE UČINKOVITOSTI

Alpetour Škofja Loka, Adriatic Koper, Valkarton Logatec,  Liko Pris Vrhnika, Vitacel Krško, Iskra Ero, Iskra Emeco, Iskra Bovec, TV Slovenija, Talum Kidričevo, Ljubljanske mlekarne, ZRSZ, CSD Celje, papirnica Količevo.

VISOKOŠOLSKI PROJEKTI

  • Projekt Feniks: Oblikovanje visokošolskega in fakultetnega ter magistrskega programa na UP  Turistici v Portorožu, B&B izobraževanje in usposabljanje d.o.o. Kranj,
  • Izdelava visokošolskih, fakultetnih in magistrskih učnih načrtov:

UP Turistica Portorož (sociološke vsebine turizma, prosti čas, mobilne kulture) UM Fakulteta za varstvoslovje (varnostni menedžment, varnostna kultura in poslovanje), Doba Maribor (organizacijski sistemi), Fakulteta za turizem Brežice (sociološke vsebine v turizmu, menedžment turistične destinacije).

PROJEKTI NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA

  • Spremljanje učinkov izvajanja Nacionalnega programa socialnega varstva do leta 2005 : podatkovna opora kazalcev – IRSSV
  • Celovita analiza o delovanju instituta družinskega pomočnika v Republiki Sloveniji – IRSSV