Izboljšajte svojo učinkovitost in postanite bolj uspešni z razvojem učinkovitih voditeljskih kompetenc.

Če se pripravljate za prevzem vodstvene vloge na višji organizacijski ravni, potem je to pravi seminar za vas. Spoznali boste, kako se predstaviti svoje voditeljske kompetence in kako razviti voditeljske kompetence, ki so značilne za uspešne voditelje. Vodstveni seminar o voditeljstvu vam bo v pomoč pri razvoju voditeljskih kompetenc, ki so osrednjega pomena za vašo kariero in za uspešno delovanje v poslovnem okolju v različnih, tudi kriznih okoliščinah.

Ta voditeljski seminar je izvirno orodje, ki vam bo omogočilo boriti se z novimi izzivi in odgovornostmi. Na seminarju boste spoznali različne pristope, ki preverjeno delujejo v »realnem svetu«, saj seminar temelji na izkušnjah Akademije operativnega vodenja[1], kjer smo v dveh desetletjih razvili učinkovite voditeljske pristope, ki vam omogočajo odkriti srce, dušo in modrost pravega voditeljstva. Z igranjem vlog in z nenehnim preizkušanjem pristopov, načinov in spretnosti voditeljstva boste raziskovali voditeljsko vlogo kot snovalci sprememb, kot strategi,  kot člani delovnih skupin, kot usmerjevalci,  menedžerji in komunikatorji. Spoznali boste, kako razviti izvirni voditeljski slog in kako izrabiti vse potenciale. Cilj seminarja, ki ga predstavljamo, je kako bolje izrabiti osebnost in znanje tako, da lahko bolje uporabimo lastne izkušnje in da ustvarimo pogoje za bolj kakovostno in hitrejšo izrabo.

Kratka vsebina seminarja

Na tem seminarju boste spoznali:

 • svoj izvirni slog vodenja
 • ugotovili, katere voditeljske lastnosti že imate
 • kaj je voditeljstvo in razumeli, katere spretnosti in znanja potrebuje učinkoviti voditelj
 • osnovne voditeljske veščine in spretnosti
 • pomen spretnosti, ki jih uporablja voditelj, da usmerja ljudi, spodbuja njihovo ustvarjalnost, inovativnost in dosežke
 • značilne lastnosti dobrega voditelja
 • kako krepiti zaupanje med zaposlenimi
 • kako spodbujati inovativno delovanje zaposlenih in kako nagrajevati dosežke
 • kako ustvariti inovacijsko okolje v organizaciji
 • kako skrbeti za razvoj zaposlenih
 • kako investirati v zaposlene
 • kako sporočati poslanstvo in vizijo in kako ustvarjati pomen dela in dosežkov

Kaj boste odkrili na tem seminarju?

 • odkrili boste, ali imate voditeljske sposobnosti
 • razpravljali o tem, kako kompetentni ste v procesu izbire za višji vodstveni položaj v podjetju
 • razumeli boste, katere izzive pred vas postavlja voditeljska vloga
 • odkrili boste svoj voditeljski slog
 • naučili se boste prilagajati svoj slog potrebam drugih

Kdo so potencialni udeleženci seminarja?

Vsi tisti, ki so že menedžerji ali to želijo postati, in vsi tisti, ki pri svojem delu ali podjetniškem delovanju potrebujejo voditeljski način dela, da dosežejo svoje cilje.

Dodana vrednost seminarja

 • sposobnost oblikovanja vodstvene strategije
 • sposobnost oblikovanja učinkovitih komunikacijskih vzorcev
 • sposobnost razvoja vizije in usmeritev za delovanje, ki jih sodelavci dobro razumejo
 • sposobnost razvoja vrednotnega kodeksa delovanja organizacije
 • sposobnost ustvarjanja vpliva in moči za vodstveno delovanje
 • razvoj odnosov med sodelavci, ki temeljijo na zaupanju
 • razvoj socialne mreže, ki omogoča udejanjanje vpliva in moči v skladu s poslanstvom organizacije

Seminar temelji na osebnih srečanjih z udeleženci, na individualnem svetovanju pred in po seminarju in na reševanju konkretnih poslovnih problemov. Udeleženci pred začetom seminarja vrednotijo svoj slog vodenja s pomočjo instrumenta, ki smo ga razvili v času ko smo usposabljali dve desetletji usposabljali voditelje različnih ravni.

[1] Akademije operativnega vodenja so se udeležili vodje vseh ravni iz 18 slovenskih organizacij (442 vodij, od tega 24 vrhnjih menedžerjev iz štirih organizacij s področja zasebnega in javnega sektorja).