Izboljšajte svojo učinkovitost in postanite bolj uspešni z razvojem učinkovitih voditeljskih kompetenc.

Če se pripravljate za prevzem vodstvene vloge na ravni oddelka, potem je to pravi seminar za vas.

Spoznali boste, kako se predstaviti svoje voditeljske kompetence in kako razviti voditeljske kompetence, ki so značilne za uspešne voditelje. Vodstveni seminar o voditeljstvu vam bo v pomoč pri razvoju voditeljskih kompetenc, ki so osrednjega pomena za vodenje oddelka in za reševanje problemov, ki na tej ravni nastajajo.

Na seminarju boste spoznali različne pristope, ki preverjeno delujejo v »realnem svetu«, saj seminar temelji na izkušnjah Akademije operativnega vodenja[1], kjer smo v dveh desetletjih razvili lasten model vodenja oddelka v organizacijah zasebnega in javnega sektorja. Z igranjem vlog in z nenehnim preizkušanjem pristopov, načinov in spretnosti voditeljstva boste raziskovali vodenje skupine in reševanje problemov na ravni tima in skupine. Spoznali boste, kako razviti izvirni voditeljski slog in kako izrabiti vse potenciale, ki so na razpolago na individualni in skupinski ravni.

Cilj seminarja, ki ga predstavljamo, je kako bolje izrabiti vse možnosti za učinkovito delovanje oddelka in kako izrabiti vse potenciale za izboljšanje produktivnosti.

Kaj boste odkrili na tem seminarju?

 • kako spodbujati in motivirati svoje sodelavce v oddelku
 • kaj je voditeljstvo z zornega kota vodje oddelka
 • kako graditi zaupanje in verodostojnost
 • kako učinkovito poslušati in vzajemno komunicirati
 • kako uporabljati način sodelovalnega vodenja
 • usmerjanje, mentorstvo in učinkovito posredovanje povratni informacij
 • orodja za odločanje v procesu učinkovitega vodenja
 • kako uporabljati tehnike za učinkovito reševanje problemov
 • vodenje skupine in osebna učinkovitost

Na tem seminarju boste spoznali:

 • kako graditi medosebne spretnosti za komunikacijo s sodelavci in za reševanje konfliktov
 • kako vplivati na druge in učinkovito voditi oddelek
 • kako dosegati cilje in kako vrednotiti rezultate na ravni oddelka in kako komunicirati rezultate na drugih vodstvenih ravneh
 • kako voditi skupino in reševati probleme v njej
 • kako analizirati svoj slog vodenja in ugotoviti prednosti in slabosti
 • kako voditi razpravo o produktivnosti in kako uporabljati sistem nenehnega izboljševanja procesov
 • odkrili boste, ali imate voditeljske sposobnosti
 • odkrili boste svoj voditeljski slog
 • naučili se boste prilagajati svoj slog potrebam drugih

Kdo so potencialni udeleženci seminarja?

Vsi tisti, ki so že vodje oddelka ali želijo to postati  in vsi tisti menedžerji ali to želijo postati, in vsi tisti, ki vodijo mikro ali malo podjetje,  projektni tim ali delovno skupino.

Dodana vrednost seminarja

 • sposobnost oblikovanja ciljnega modela delovanja oddelka
 • sposobnost oblikovanja učinkovitih komunikacijskih vzorcev
 • sposobnost postavljanja usmeritev za delovanje, ki jih sodelavci dobro razumejo
 • sposobnost razvoja vrednotnega kodeksa delovanja oddelka, tima ali skupine
 • sposobnost ustvarjanja vpliva in moči za delovanje na ravni oddelka
 • razvoj odnosov med sodelavci v oddelku, ki temeljijo na zaupanju
 • razvoj socialne mreže, ki omogoča udejanjanje vpliva in moči v oddelku

Seminar temelji na osebnih srečanjih z udeleženci, na individualnem svetovanju pred in po seminarju in na reševanju konkretnih poslovnih problemov. Udeleženci pred začetkom seminarja vrednotijo svoj slog vodenja s pomočjo instrumenta, ki smo ga razvili v času ko smo usposabljali dve desetletji usposabljali voditelje različnih ravni.

[1] Akademije operativnega vodenja so se udeležili vodje vseh ravni iz 18 slovenskih organizacij (442 vodij, od tega 24 vrhnjih menedžerjev iz štirih organizacij s področja zasebnega in javnega sektorja).