Ali imate občutek, da vam vse polzi iz rok in da ne obvladujete več problemov in sprememb, ki se dogajajo? Pomislite, kaj bi se zgodilo, če bi se lahko naučili načina razmišljanja, ki bi vam omogočil sprejemanje boljših odločitev in bolj učinkovit način reševanja problemov? Na seminarju o kritičnem mišljenju se boste naučili, kako to storiti in kako reševati najtežje probleme. Poleg tega boste na seminarju odkrili, kako postaviti prava vprašanja, kako učinkovito uporabiti dvom pri presoji domnev in kako razviti jasen vpogled v mišljenje in stališča drugih ljudi.

Na seminarju boste spoznali:

 • kako prevajati abstraktne ideje v konkretne rešitve in rezultate
 • kako objektivno presojati ideje
 • kako objektivno vrednotiti ideje
 • kako bolj učinkovito reševati probleme
 • kako sprejemati bistveno boljše odločitve

 

Dodana vrednost seminarja:

 • kako reševati konkretne probleme in spoznali, zakaj je kritično mišljenje pomembno v poslovnem okolju
 • usvojiti kompetence kritičnega razmišljanja v procesu poslovnega odločanja
 • uporabili prave tehnike za spoznavanje domnev, vrednotili utemeljitve in sprejemali odločitve
 • spoznati, kako idejo spremeniti v nekaj konkretnega
 • kako se odzvati radovedno in ne čustveno
 • kako zmanjšati pritisk delovnih nalog
 • kako vplivajo stresne okoliščine na vaš način kritičnega razmišljanja
 • kako razviti lasten način kritičnega razmišljanja.

 

Kratka vsebina seminarja:

 • dodana vrednost kritičnega mišljenja v poslovnem okolju
 • značilnosti kritičnih mislecev
 • vloga kritičnega mišljenja v poslovnem svetu
 • proces kritičnega mišljenja
 • uporaba modela kritičnega razmišljanja v poslovanju
 • uporaba modela SVO (spoznavanje, vrednotenje, odločanje)
 • spoznavanje lastnega načina razmišljanja (presoja miselnih vzorcev)
 • vrednotenje kritičnega načina razmišljanja na individualni ravni
 • vrednotenje okoliščin za uporabo kritičnega mišljenja
 • kako uporabiti metode kritičnega razmišljanja v poslovnem okolju (uporaba modela kritičnega mišljenja v konkretnem poslovnem okolju-predstavitev rezultatov uporabe modela-presoja uporabnosti modela)
 • izdelava akcijskega načrta kritičnega mišljenja

 

Seminar je namenjen vsem, ki želijo razviti kritični način razmišljanja, bolj učinkovito reševati probleme in bolj učinkovito odločati v kompleksnih situacijah. Še posebej pa je namenjen vsem, ki delujejo na poslovnem področju ali na področjih, kjer je treba reševati kompleksne probleme in sprejemati vodstvene in zapletene strokovne odločitve.

Seminar vam bo dal predvsem uporabna orodja za kritično razmišljanje in bo vplival na vašo osebno zmogljivost. Tato boste pred seminarjem prejeli vprašalnik za presojo svojega sloga razmišljanja, ki vam bo vodilo pri razvoj u porabnih orodij kritičnega mišljenja.

Seminar temelji na osebnih srečanjih z udeleženci, na individualnem svetovanju pred in po seminarju in na reševanju konkretnih poslovnih problemov.

 

Gradivo:

Ambrož, M., Colarič-Jakše, L. M. (2015). Pogled raziskovalca: Načela, metode in prakse. Maribor, Bielsko-Biala, Budapest, Kansas, Praha. Predlog udeležencem, da knjigo kupijo

Ambrož, M. (2015). Kako razviti kritično mišljenje in učinkovito reševati probleme? V objavi. Udeleženci prejmejo knjigo na seminarju

Na seminarju boste poleg tega prejeli:

 • vprašalnik za presojo vašega sloga razmišljanja
 • predlogo za izdelavo lastnega razvojnega načrta
 • akcijski načrt za uporabo kritičnega mišljenja in načina odločanja v vašem poslovnem okolju